New IMO emission targets require bold actions. Are your company ready for the future regulations?

Nye utslippskrav til skipsfarten - muligheter for norsk industri?

Kom til Viking Heat Engines’ frokostseminar på Grand Hotel i Oslo den 31. mai og hør Sveinung Oftedal, leder av IMO-forhandlingene og seniorrådgiver til det norske departementet for klima og miljø, prate om de nye utslippskravene og hvilken betydning de har for norsk skipsfart.

I april i år ble verdens shippingnasjoner enige om minst 50 prosent utslippsreduksjon fra den globale skipsfarten innen 2050. Men hvorfor så langt frem i tid, når teknologien er tilgjengelig allerede i dag? Og hvorfor ikke et mer ambisiøst mål? 

Allerede fra 2020 trer et nytt, strengere krav til utslipp av svovel i kraft. Rederier verden over står foran store investeringer når maskinpark og/eller drivstoff må skiftes ut. Norge ligger langt fremme på teknologi som skal til for å redusere utslippene drastisk – hvor snart kan shippingnæringen ta denne i bruk?

Vi har invitert lederen for de internasjonale forhandlingene om utslippskrav for shipping til å fortelle om forhandlingene og veien videre. Sammen med rederier og teknologileverandører vil vi se om de nye utslippskravene kan bli god butikk for norsk industri. 


Hovedtaler:
Sveinung Oftedal

Sveinung Oftedal, Photo credit: IMO

leder av IMO forhandlingene og seniorrådgiver til det norske departementet for klima og miljø


Emne:
De neste stegene: IMO forhandlingene og veien fram mot 2050


Meld deg på her


Frokostmøtet avholdes på Grand Hotell i Oslo, torsdag 31. mai kl. 08:30-10:00. I etterkant av møtet inviterer Viking Heat Engines også til en teknisk gjennomgang av teknologien – for de som er ekstra interesserte.


Velkommen!
More stories

Contact Us